Rešavamo složenu problematiku zagađenja u Boru 1Foto: Pixabay/Sakurayim

Menadžment kompanije Serbia Zijin Bor Copper je na redovnim sastancima konstatovao da se svi planovi o značajnom kratkoročnom i dugoročnom poboljšanju ekoloških performansi proizvodnih kapaciteta kompanije odvijaju predviđenom dinamikom i u okviru zadatih rokova.

Kao jednu od kratkoročnih mera, kompanija je nabavila dve mašine za raspršivanje magle za neutralizaciju sumpordioksida u gasu, a do kraja decembra 2019. kompanija će nabaviti još tri mašine za raspršivanje magle, radi dalje neutralizacije sumpordioksida.

U toku su intenzivne aktivnosti, kako bi do kraja maja 2020. godine bilo izgrađeno postrojenje za prikupljanje prašine i izduvnih gasova iz konvertora. Što je još važnije, kao dugoročna mera, u planu je da se do kraja 2021. godine izgradi postrojenje za desulfurizaciju kako bi emisija gasova uvek i u potpunosti bila u skladu sa propisanim standardima.

Kompanija Serbia Zijin Bor Copper intenzivnim radom u ovoj oblasti nastavlja tradicionalnu posvećenost bliskoj saradnji sa lokalnim zajednicama u kojima radi, dodatno vođena čvrstom idejom da je zdrava sredina od primarnog značaja, kako za 5.287 radnika Serbia Zijin Bor Copper, grad Bor tako i za samu kompaniju.

Ovaj stav čini temelj politike korporativne odgovornosti kompanije Serbia Zijin Bor Copper koja, sasvim sigurno najviše želi da tehnološki i ekološki maksimalno osavremeni posao koji obavlja i time Serbia Zijin Bor Copper pridruži svim ostalim pogonima kompanije ZIJIN u svetu.

Novo rukovodstvo kompanije podseća da su ekološki problemi u Boru postojali i mnogo pre preuzimanja RTB-a BOR od strane novog investitora, koje preuzimanje je bilo pre samo 10 meseci, ali da je rukovodstvo kompanije i u tom kratkom roku uspelo da analizira i identifikuje sve proizvodne, tehnološke i ostale parametre važne za rešavanje ove složene problematike.