Roditelji su do te mere uporni da sačuvaju „svog“ direktora da su oformili pravni tim koji je pronašao niz nepravilnosti u postupanju prosvetne inspekcije, nakon što je ta ista inspekcija utvrdila niz nezakonitosti u radu prvog čoveka ove zemunske osmoletke.

U ovom trenutku nijedna strana ne popušta – roditelji pozivaju resornog ministra da dođe u školu i na licu mesta se uveri da škola radi po zakonu; ministar poručuje da neće podleći pritiscima i da će se držati zakona, a da roditelji mogu da se žale kome hoće. Slučaj je dodatno politizovan saopštenjima opozicionih političkih stranaka, koje se utrkuju u zaštiti Mosurovićevog lika i dela.

Šta je prava pozadina ovog slučaja i dalje se spekuliše. Nezvanično se pominje da je razlog za smenu direktorova navodna bliskost Demokratskoj stranci, iako je sam Mosurović više puta izjavljivao da nikada nije bio član nijedne političke partije. Pominje se da je posredi i sukob sa jednim od visokih funkcionera Ministarstva prosvete, na šta upućuju i objašnjenja roditelja da je „ministar pogrešno informisan od svojih kolega o navodnim nepravilnostima u radu škole“.

Mosurović je na čelu osmoletke „Svetozar Miletić“ više od deset godina i u široj javnosti je poznat kao veoma sposoban direktor. I zaposleni i roditelji, kao i bivši đaci o njemu imaju samo reči hvale, a da je reč o uspešnom rukovodiocu svedoči i činjenica da je škola u eksternoj evaluaciji (na kojoj ministar insistira) ocenjena najvišom ocenom.

Roditelji imaju pravo da iskažu neslaganje sa smenom direktora, ali je njihova odluka da brane deci da pohađaju nastavu veoma sporna. Teza da je direktor kolateralna šteta jer nije pristao da obuče stranački dres je neuverljiva, jer je opšte poznato da se na mesto direktora obrazovne škole dolazi uz političku saglasnost, koja je bez sumnje potrebna da bi se na toj funkciji ostalo nekoliko mandata.

Ako je direktor nezakonitim radom zaista prekršio propise, zakon mora podjednako da važi i za njega. Ali ako je razlog za uvođenje privremenih mera to što školski odbor nije doneo plan stručnog usavršavanja i što sednicama tog tela ne prisustvuju članovi đačkog parlamenta i sindikati, onda se postavlja pitanje zašto ministar nije primenio iste mere u školama u kojima su dokazane mnogo veće nepravilnosti. Pre svega, na jugu Srbije gde su zabeležene ozbiljne neregularnosti na maloj maturi. Selektivno postupanje ostavlja prostor za sumnju da je ovde reč o političkoj smeni. Na ministru je da javnost uveri u suprotno.