Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije organizuju sedamnaesti put Kopaonik biznis forum 2010. Tema trodnevnog skupa koji počinje danas je „Srbija posle krize: kako se pozicionirati u globalnoj ekonomiji“. Na strukturu programa, navode organizatori, uticala je činjenica da se Srbija početkom 2010. nalazi u novoj tački strategijskog zaokreta na koju presudno utiču efekti globalne recesije i preovlađujuči način izlaska iz nje. Zaglavljivanje banaka i pad tražnje na globalnom nivou zajedno sa rastom značaja geoekonomskog faktora usložnjavaju završetak ekonomske tranzicije Srbije i njenu integraciju sa EU.


PDF