Vežba Vojske Srbije, na poligonima 8.000 vojnika 1Oresac Foto: MOD

Pasuljanske livade

Na Vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“, nosilac vežbe je Treća brigada Kopnene vojske, a sadejstvuju Mešovita artiljerijska brigada i 98. i 204. vazduhoplovna brigada iz sastava Ratnog vazduhoplovstva.

General Simović istakao je da je Komanda Kopnene vojske dobila zadatak da u sadejstvu sa RViPVO pripremi, organizuje i izvede združenu, jednostranu, višestepenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem operativno taktičkog nivoa po temi „Priprema i upotreba

Prema njegovim rečima, od 2. novembra jedinice se nalaze na terenu gde su izvele odeljenska, vodna i četna bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, trenažne letove, bombardovanje i raketiranje, destantiranje i savlađivanje vodenih prepreka. Vežba je počela 8. novembra i završava se danas.

Vežba Vojske Srbije, na poligonima 8.000 vojnika 2
Foto: MOD

Na vežbe po temi „Borbena grupa u napadu“ na ovom poligonu angažovano je oko 2.000 vojnika i više od 100 borbenih sredstava. Prikazano je sadejstvo avijacije, tehničkih i oklopnih jedinica, kao i ostalih jedinica koje učestvuju u vežbi. Rukovodilac vežbe je komandant Treće brigade pukovnik Slađan Stamenković.

Po završetku vežbe prisutni razgledaju prikaz dejstava izviđačkih organa u različitim uslovima i obilaze taktičko-tehnički zbor, na kome su izložena zaštitna oprema, naoružanje i optoelektronskih sredstava.

Od balističke opreme tu su komplet balističke opreme „0“ serije čiji je proizvođač JUMKO Vranje. Od naoružanja izloženi su pištolj 9mm GLOCK 17, puška automatska 5,56mm G36C, puška automatska 5,56mm HK 416, puška automatska 5,56mm SCAR L ckuc, puška automatska 5,56mm SCAR L std i puškomitraljez 5,56mm FN MINIMI.

U optoelektronskim sredstvima su binokular dvogled pasivni „DVS-8“, laserski daljinomer dnevno/noćni „MOSCITO“, termovizijska kamera multifunkcijska „JIM UC“ i kamera termovizijska „Flir Recon B9“.

Tu je i više sredstava protivdiverzantske zaštite, kao što je detektor eksploziva „NTJA-II“.

Predsednik Vučić je nakon segmenta vežbe na poligonu „Pasuljanske livade“ izrazio zadovoljstvo onim što je na toj lokaciji prikazano, ocenjujući da je prvi put u istoriji Srbije viđeno osam aviona MiG-29 na nebu iznad nas, od 10 koliko ih ukupno imamo. On je, takođe, naglasio da je sve to rezultat ulaganja.

– Videli ste tenkova najviše do sada, jer 100 tenkova u čitavoj vežbi učestvuje, a videće ih i Sremci, Banaćani, jer će 13 naših tenkova preći preko mosta koji će naši inženjerci uraditi između Titela i Preleza. Videćete ih i u Kraljevu, kao i 25 na Pešteru koji deluju jedinstveno kao vod u napadu i četa u napadu, naglasio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je takođe ocenio i da su generali Vojske Srbije sve to pripremili na pravi način.

– Ja sam zadovoljan kako je general Simović pripremio Kopnenu vojsku i kako su svi drugi svoj posao uradili i Treća brigada je sve to izvanredno napravila. Osim dve rakete koje su dale otkaz, sve ostale su su pogodile svoj cilj i Plamen je dejstvovao izvanredno, kao i Nora, a i naši helikopteri su „tukli“ izvanredno, maljutke su pogađale svoj cilj, rekao je predsednik Vučić.

On je pohvalio pripadnike Vojske Srbije koji su uspeli da izvedu najteže zadatke na „Pasuljanskim livadama“ i poručio im da će ulaganja u Vojsku i u bolji standard njenih pripadnika biti nastavljen.

– Moramo rešiti pitanje opremanja pripadnika Vojske Srbije, moramo voditi računa o njihovom stambenom zbrinjavanju. Treba da se osnažimo i savremeno naoružavamo. Naša vojska je na samom vrhu u poređenju sa vojskama regiona, Rumunija ima najbrojniju, ali ostale su daleko iza nas. Najveći nedostatak nam je manjak ljudi i na tome ćemo posebno da radimo. Dakle, ulažemo, radimo i svi ovi koraci ulaganja i unapređivanja nisu korak od jedne milje, već od sedam. Namera nam je da ljudi osete boljitak, zaključio je predsednik.

Veliki Jastrebac

Vežba Vojske Srbije, na poligonima 8.000 vojnika 3
Veliki Jastrebac Foto: MOD

Na vežbi na Velikom Jastrepcu učestvuju pripadnici 246. bataljona ABHO iz Kruševca. Oni su danas prikazali angažovanje pripadnika jedinice na zadacima protivnuklearne, hemijske i biološke odbrane, zatim na osmatranju i izviđanju pravaca i rejona borbenih dejstava, obradi prikupljenih podataka i dekontaminaciji kontaminiranih jedinica.

Na Velikom Jastrepcu angažovano je 26 borbenih sredstava i 120 vojnika koji su prikazali formiranje stanice za dekontaminaciju ljudstva i sredstava ratne tehnike, kao i rad osmatračnice u momentu i nakon nuklearne eksplozije.

Poligon „Borovac“

Pripadnici Četvrte brigade Kopnene vojske i Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije izveli su na vojnom kompleksu „Borovac“ kod Bujanovca taktičku vežbu na kojoj je angažovano oko 1.000 vojnika i 100 borbenih sredstava. Nosilac vežbe je Četvrta brigada, a komandant je brigadni general Slobodan Stopa.

Cilj vežbe je da se prikaže obučenost snaga za reagovanje u izvođenju taktičkih radnji i postupaka u toku izvođenja operacije u različitim zemljišnim i vremenskim uslovima, danju i noću. Težiše je na prikazu obučenosti snaga za komandovanje u radu na donošenju odluke, pripremi za organizovanje operacije i komandovanju jedinicama u operaciji.

Vežba Vojske Srbije, na poligonima 8.000 vojnika 4
Borovac Foto: MOD

Tokom vežbe izvršeno je kretanje dve kolone od garnizona Vranje do rejona razmeštaja, sprovođenje radnji pri nailasku na protivtenkovske mine i pretres terena. U završnom delu vežbe izvršena je otkricanje i neutralisanje ubačene neprijateljske grupe.

Efektno prikazanim dejstvima u završnici vežbe, snage za reagovanje Četvrte brigade potvrdile su da su u potpunosti obučene i osposobljene za izvršavanje namenskih zadataka.

Na poligonu „Orešac“ izvedena protivteroristička operacija

Na poligonu „Orešac“ više od 150 pripadnika Petog bataljona Vojne policije izveli su protivterorističku operaciju realizacijom posedanja linije šire blokade, pretrage terena, okruženja terorističke grupe, napada na terorističku grupu i potere za odbeglim teroristima.

Na vežbi po temi „Bataljon Vojne policije u blokadi, okruženju i uništenju terorističke grupe“ upotrebljene su jedinice na borbenim vozilima Vojne policije M-86 sa kojih su nišandžije dejstvovale iz mitraljeza M-86. Dejstvovali su snajperski parovi, strelci sa automatskim puškama 5,56 mm M-21, automatima «Helker i Koh» 9 mm MP5 i pištoljima CZ-99 9 mm. Prikazano je i dejstvo ručnih raketnih bacača 64 mm M80, navodi se u saopštenju MOD-a.

Vežba Vojske Srbije, na poligonima 8.000 vojnika 5
Oresac Foto: MOD

Tokom demonstracije obučenosti prikazan je i rad na kontrolnom punktu, način na koji se vrši zaustavljanje vozila s trakom za zaustavljanje, rad službenih pasa zaštitne službe na savlađivanju terorista, kao i rad protivdiverzantske ekipe na izvršenju protivdiverzionog pregleda vozila upotrebom službenih pasa i zaštitne opreme. Tim za uviđaj koji čine kriminalistički tehničar i referent za suzbijanje kriminaliteta izvršili su uviđaj lica mesta.

Poligon „Međa“

Na poligonu „Međa“ kod Leskovca oko 600 pripadnika Specijalne brigade, Trećeg bataljona Vojne policije i RViPVO prikazali su, uz angažovanje 74 borbena vozila, osposobljenost jedinica u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka u dejstvu protiv terorističkih grupa.

Taktička vežba po temi „Ojačani bataljon vojne policije u protivterorističkoj operaciji“ imala je više celina, a najznačajnije su specijalni desant, klasični desant, napad timova na terorističku bazu, napad timova na teroriste koji se izvlače i napad timova na vozilo i bekstvo terorista u samom vozilu. Vežba je veoma dinamična i ovo je samo deo prikaza osposobljenosti pripadnika Specijalne brigade i Kopnene vojske u realizaciji namenskih zadataka. Specijalci Vojske Srbije prikazali su danas na „Međi“ ubacivanje izviđačke grupe padobranskim desantom, prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju pomoću „Malog Miloša“, kao i blokadu terorista desantiranjem padobranaca i uz pomoć borbenih vozila policije M-86.

Čete za protivteroristička dejstva efektno su izvršile zadatak uništenja terorističke baze, dejstvujući iz snajpera i mitraljeza sa vozila „hamer“, paralelno ubacujući drugi tim iz vazduha tehnikom brzog spuštanja iz helihoptera. Atraktivan je bio i deo njihovog prikaza hvatanje terorista koji su pokušali beg.