Aleksić: Bez suštinskog napretka oko poglavlja 23 i 24 1Foto: Medija centar

Aleksić je na konferenciji za novinare u Medija centru u Beogradu rekao da je potrebno da državni organi ulože više napora u sprovođenju akcionih planova u poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskoj unijom.

On je ukazao da je potrebna i revizija akcionih planova za ta dva poglavlja, pošto su Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova tražili pomeranje rokova za primenu pojedinih aktivnosti.

Kao jedan od problema, Aleksić je naveo netransparentnost u vođenju procesa reformi.

U izveštaju Kolaicije PrEUugovor se navodi i da zabrinjava to što je novi zaštitnik građana, izabran u julu ove godine, izjavio da nije spreman da zahteva istragu u slučaju „Hercegovačka“, ocenjujući da je slučaj politizovan i pravno i faktički zatvoren.

Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku je ukazala da izmene Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, koje je predložila Vlada Srbije, nisu dobre jer vode koncentraciji ovlašćenja u rukama direktora Agencije.

Đokić je navela i da nije dobro što ne postoje uslove koje mora da ispuni kandidat za direktora BIA, već se u sadašnjim propisima samo navodi da ga bira Vlada Srbije.

Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je izrazila zadovoljstvo početkom primene Zakona o suzbijanje nasilja u porodici.

Ona je ocenila da se uprkos sumnjama pokazalo da je moguće zakonskim putem udaljiti nasilnika na određeno vreme u takvim situacijama.