Foto: Vojkan Ristić

Moj izbor u Izvršni odbor NUNS je profesionalno priznanje koje meni kao prioritetni zadatak stavlja da što pre unapredimo komunikaciju izmedju profesionalnih udruženja novinara sa Kosova, kao i Unije novinara Albanije. Očekujem vrlo brzo, nakon konstitutivne sednice IO NUNS, da počnemo da probijamo te barijere u prrofesionalnom smislu“, ocenio je Behljulji u izjavi za Danas.

Kako navodi, problemi sa kojima se suočavaju novinari na jugu Srbije, da li su Srbi, Albanci ili Romi je isti, a to su niske i neredovne zarade, kao i različiti pritisci specifični jer se ovde radi o području koje traži apsolutnu toleranciju bez bilo kakve napetosti koja se stalno oseća. Dodaje i da samo „stalni dijalog i razmena stvarnih medijskih sadržaja može da spreči aktuelnost „sumnjivih“ sadržaja koji najviše koriste političarima, ma sa koje strane, da su.“

Nedžat Behljulji (51) je osnivač, i vlasnik Radio televizije „Spektri“ u Bujanovcu, koja emituje program na albanskom jeziku od 2002. godine. Behljulji je član NUNS od 2007. godine.

RTV „Spektri“ je značajni lokalni distributer kablovskih tv kanala sa Kosova i Srbije, na području multietničke opštine Bujanovac.