Brankica Janković: Diskriminacije najčešće na poslu 1Foto: www.mc.rs

Jednake šanse za sve, ostvarivanje prava na rad i poboljšanje uslova za dostojanstven život od sopstvenog rada svih građana i građanki, uz posebnu pažnju na najugroženije grupe poput osoba sa invaliditetom, trudnica i porodilja, Roma i Romkinja, starijih od 50 godina, predstavljaju izazov i zadatak za celo naše društvo, istakla je Janković.
 
Ona je upozorila da se diskriminacija najčešće događa na poslu i tržištu rada, zbog čega je neophodno dalje unapređivanje efikasnog funkcionisanja inspekcijskih službi i svih nadležnih za zaštitu prava zaposlenih.
 
Sa druge strane, kako je dodala, potrebno je osnaživanje radnika i radnica da se obraćaju institucijam, a u slučajevima diskriminacije Povereniku, koji je jedan od pririteta u svom radu postavio upravo prevenciju diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim fokusom na saradnju i u privatnom i u javnom sektoru.
 
Dalji rad na povećanju broja radnih mesta, ali i stvaranju boljih uslova na tržištu rada, pre svega za mlade, ali i pomenute osetljivije društvene grupe, treba da bude prioritetna aktivnost čitavog našeg društva i države, zaključila je poverenica Janković, navodi se u saopaštenju iz njenog kabiineta.