Ilustracija Foto: N1

Na konferenciji MANxKragujevac predstavljeni su rezultati istraživanja IMAGES Srbija koje je sproveo Centar za promociju zdravih stilova zivota – Centar E8.

Istraživanje se bavi ključnim pitanjima u oblasti muškaraca i rodne ravnopravnosti, uključujući partnerske odnose, dinamiku porodičnih odnosa i glavne zdravstvene i socijalne aspekte muškaraca.

Istraživanje je urađeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.060 muškaraca i 540 žena starosti od 18 do 60 godina.

Rezultati pokazuju da skoro polovina ispitanika učestvovala u tučama protiv suparničkih grupa, kao i da je 60 odsto mladića dodirivalo devojke bez njihove saglasnosti ili im dobacivalo seksualne komentare.

Posebno je poražavajuće podatak da čak 18,8 odsto muškaraca smatra da postoje situacije u kojima žena zaslužuje batine.

Skoro 90 odsto muškaraca reklo je da bi volelo da provodi više vremena sa svojom decom, a pokazalo se i da je u porodicama u kojima partneri imaju više obrazovanje podela kućnih poslova egalitarnija.

Rezultati pokazuju da je 80 odsto muškaraca išlo sa svojim partnerkama na kontrole tokom trudnoće, od toga 30 odsto je išlo na sve kontrole.

Da odgovornost za decu posle razvoda treba da bude podjednaka kaže četiri petine ispitanih muškaraca.

U domaćinstvima 68,1 odsto muškaraca samtra da su odluke vezane za decu zajednička odgovornost, dok 49,1 odsto ispitanih muškaraca se slaže da su menjanje pelena i hranjenje dece odgovornost majke.

Istraživanje IMAGES Srbija je deo globalnog istraživanja koje je do sada sprovedeno u više od 20 zemalja u svetu.

U saopštenju se navodi da je IMAGES istraživanje u Srbiji sproveo Centar E8, a uz finansijsku podršku UNFPA, CARE International, OAK fondacije i Švedske međunarodne razvojne agencije SIDA.