Foto: Cepris

CEPRIS je naveo da je posle formiranja radne grupe potrebno sprovesti stvarnu javnu raspravu o usklađenosti predloženih rešenja sa unapred zacrtanim ciljem pri promeni Ustava Srbije – otklanjanjem političkog uticaja na sudsku vlast.

U saopštenju CEPRIS je naveo da bi Ministarstvo pravde, umesto izražavanja zadovoljstva sadržajem mišljenja međunarodnih stručnjaka, trebalo da prizna odgovornost za pogrešna rešenja i propuste koje je predložilo i koja su rezultirala brojnim primedbama Venecijanske komisije.

Prema Centru, ključna mesta kritike međunarodnih stručnjaka poklapaju sa onima koje je, pre upućivanja teksta Venecijanskoj komisiji, uputila stručna javnost u Srbiji.

Ključna primedba se odnosi na neadekvatnost sastava Visokog saveta sudstva i mogućnosti njegovog čestog raspuštanja, kao i neodgovarajući sastav Državnog veća tužilaca, u kom i dalje većinu čine članovi izabrani u Narodnoj skupštini.

Kritikovani su i predloženi razlozi za razrešenje sudija i tužilaca, izbor tužilaca u Skupštini, ujednačavanje sudske prakse zakonskim putem, neprecizne odredbe o upućivanju sudija na rad u druge sudove, kao i nedostatak javne rasprave o nacrtu ustavnih amandmana, piše u saopštenju.