Glasanje uz nevažeću ličnu kartu i ovoga puta je zabeleženo na biralištima tokom parlamentarnih izbora. To je praksa koja, iako suprotna zakonu, predstavlja benigni propust – ocenio je programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević. Povodom informacije da su koordinatori Republičke izborne komisije za Jablanički okrug uputili biračkom odboru u leskovačkoj opštini „obavezujuće uputstvo“ u kome se navodi da osobama sa ličnim kartama čiji je rok važenja istekao treba omogućiti da glasaju, Blagojević za Danas kaže da ga takva praksa ne čudi i ne zabrinjava.
– To se i ranije dešavalo i ne predstavlja zloupotrebu, jer lična karta služi za utvrđivanje identiteta birača i poređenje sa podacima iz biračkog spiska. Pitanje je da li zbog datuma isteka dokumenta, o kojem dosta nas ne vodi računa, nekome treba uskratiti pravo da glasa. Postoji niz formalnih i očiglednih propusta koji bi uskratili to pravo mnogim biračima. Na primer, ukoliko se u biračkom spisku ne poklapa jedno slovo iz imena birača, a svi ostali podaci se, zajedno sa slikom iz lične karte, poklapaju, mislim da tom biraču treba dozvoliti da glasa – objašnjava za Danas programski direktor CESID-a.
Prema izveštajima koordinatora CESID-a iz kancelarije u Leskovcu, sličan propust „bez ozbiljnih posledica“ zabeležen je takođe u leskovačkoj opštini gde je Republička izborna komisija za člana opštinskog radnog tela imenovala Ljiljanu Mladenović koja je istovremeno i poslanički kandidat Socijalističke partije Srbije. U RIK-u su samo demantovali da je Mladenovićeva član RIK i da na ovakve propuste reaguju jedino posle pismenog dopisa i uz dokaze.
Marko Blagojević objašnjava da opštinsko radno telo nema značajna ovlašćenja u postupku i da ima ulogu „fasilitatora“, te ovaj propust ne može da načini ozbiljne posledice po izborni proces. Međutim, on naglašava da ostaje činjenica da kandidat sa izborne liste ne bi trebalo da bude imenovan u ovo telo.