Foto: Pixabay/GoodMate

Istraživanje je obavljeno u oktobru ove godine, u saradnji sa agencijom za istraživanje javnog mnjenja na uzorku od 1.009 ljudi. Građani najviše prepoznaju „istaknute pojedince“ i obične građane kao nekoga ko najviše daje za opšte dobro.

Dve trećine građana navelo je da je nekada učestvovalo u akcijama usmerenim na opšte dobro, kao i da bi učestvovalo ponovo, dok je 84,8 odsto reklo da su učestvovali tako što su dali novac i to direktno ili posredstvom SMS poruka.

Na pitanje kome bi najradije pomogli, 89,8 odsto građana bi pomoć bi namenili deci sa invaliditetom, 87,1 odsto bolesnima, 85,7 deci bez roditeljskog staranja, 85,2 osobama sa neizlečivim bolestima, 83 siromašnima. Istraživanje pokazuje i da je 67,9 odsto ljudi spremno da pomogne životinjama, dok bi u akcijama koje se odnose na pomoć Romima učestvovalo 46,2 odsto, migrantima 32,5 odsto i LGBT osobama 17,2 odsto.

Predstavnik Trag Fondacije Dragan Srećković ukazao je, predstavljajući istraživanjue, na primetno veliki procenat ljudi koji bi učestvovali u humanitarnim akcijama posvećenim ugroženim kategorima. Istovremeno je znatno manje ljudi spremno da pomogne za nešto što kasnije može da donese rezultat, poput programa koji zagovaraju uspostavljanje dobrih odnosa između etničkih grupa, naučnih istraživanja i projekata, kulture i umetnosti, infrastrukture i uređenja zajedničkih prostora.

Upitani šta je najveći problem u vezi sa davanjem za opšte dobro, 55,1 odsto građana navelo je nedostatak novca, dok je 28,3 odsto izrazilo nepoverenje da će se novac upotrebiti u prave svrhe. Kao glavne prednosti davanja novca fondacijama građani vide to što ne moraju oni da odlučuju kome će rasporediti novac i da će „biti sigurni da će novac stići tamo gde treba“.

Predstavnik Trag Fondacije je rekao da je istraživanje rađeno u vreme kada se protiv jedne fondacije vodila medijska kampanja, ali da se pokazalo da građani i dalje imaju poverenje u fondacije. Istraživanje je predstavljeno u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji sufinansira USAID, a realizuje Koalicija za dobročinstvo koju čine Fondacija Ana i Vlade Divac, Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.