Tužilaštvo mora biti nezavisno, a po predloženim amandmanima njegov položaj je nepovoljniji nego sada, ocenio je Ilić u intervjuu za Novi Magazin.

Prema njegovim rečima, ukoliko se tzv. radni tekst amandmana koje je sačinilo Ministarstvo pravde ne izmeni u potpunosti, tužilaštvo će ostati pod starateljstvom politike i pojedinaca.

Pisci amandmana su iz Mišljenja Venecijanske komisije i Saveta Evrope, zakona drugih država uopšte i međunarodnih dokumenata, uzimali delove rečenica i pasusa i tumačili ih izvan konteksta. Ili su ih jednostavno zanemarivali ne bi li skrojili tekst prema kojem će tužilaštvo biti zastupnik vlasti ili oruđe u rukama vlasti, a ne zastupnik javnog interesa i pravde, objasnio je on.

Formulišući ključne zamerke tužilaca Ilić je rekao da se amandmanima koje predlaže Ministarstvo vrši relokacija političkog uticaja sa jednog organa na drugi, umnožavanje i koncentracija političkog uticaja.

Ukoliko stvari ostanu ovakve, barem kad je tužilaštvo u pitanju, građani će mnogo teže moći da dosegnu do pravde, pogotovo kad je sa druge strane neko uticajan i politički moćan, ocenio je on.

Ilić ističe i da nema sumnje da bi trebalo jačati mehanizme odgovornosti u tužilaštvu i da je više puta rekao da su mnogi u pravu kada tvrde da zaslužuju bolji sud i tužilaštvo.

Međutim, dodao je on, ukoliko je sada pravosuđe zaista u toj meri loše kao što tvrde, lošim je pravosuđe učinila politika, koja donosi pravosudne zakone i ima presudan uticaj na izbor sudija i tužilaca.

Zato smatram da politički odgovornije pravosuđe nije „lek“ za slabosti sadašnjeg pravosudnog sistema, rekao je Ilić. (kraj) lj 18:03