„Ima govora o povlačenju amandmana“ 1

Povodom javne rasprave o predloženom Radnom tekstu Nacrta amandmana Ministarstva pravde na Ustav RS iz 2006. godine, nakon održana četiri okrugla stola i proteka roka za predaju pisanih predloga, konferencija će biti održana u Press centru UNS-a u petak u 10,30 sati, saopšteno je danas.

Kako je najavljeno iz UNS-a, na zakazanoj konferenciji biće predstavljeno otvoreno pismo strukovnih udruženja i organizacija građanskog društva koje se bave vladavinom prava i ljudskim pravima upućeno Narodnoj Skupštini, Vladi i Ministarstvu pravde Republike Srbije.

Imajući u vidu da je tokom postupka javne rasprave o Amandmanima na Ustav RS došlo do nepoštovanja prvenstveno predviđenog postupka za promenu najvišeg pravnog akta u jednoj zemlji, te izostanka obrazloženja Radnog teksta, smatrajući da ovakav proces nije dostigao legitimnost, niti svoju legalnost, predstavnici udruženja i organizacija će predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja prisutnih.