Institut "Vinča" sklopio sporazum o saradnji sa kineskim Institutom za fiziku 1Ilustracija Foto: Freeimages/Dan MacDonald

Saradnja će podrazumevati sve oblasti nauka od zajedničkog interesa kao i razmenu nastavnog i naučnog osoblja i studenata.

Sa oko 1.500 istraživača i 500 doktoranada, Institut za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka iz Pekinga je vodeća kineska institucija u oblasti fizike sa akceleratorima visokih i niskih energija, kao i centar multidisciplinarnih istraživanja u oblasti biomedicine, nanonauka i nanotehnologija. Ovaj institut iz Pekinga je i strateški partner Instituta Vinča od 2016. godine, kada je potpisan sporazum o saradnji.

Sporazum su potpisali v.d direktora Instituta za nuklearne nauke Vinča Zlatko Rakočević, rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, prorektorka za naučno istraživački rad Univerziteta u Kragujevcu Miroslava Petrović Torgašev i direktor Instituta za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka Van Jifan.