Janković i Vranješ o uticaju veštačke inteligencije na ravnopravnost 1Ilustracija Foto: Pixabay/Geralt

„Algoritmi u veštačkoj inteligenciji su dobri onoliko koliko su ispravni podaci koji su korišćeni u njihovoj izradi“, istakla je poverenica i podsetila da je jedna od najvažnijih preporuka Saveta Evrope kada je u pitanju korišćenje veštačke inteligencije, upravo procena uticaja na ljudska prava, ravnopravnost i nediskriminaciju.

Sanja Vraneš je naglasila da najpoznatije svetske IT kompanije u kojima se na konkurse prijavljuje hiljade aplikanata, često pribegavaju veštačkoj inteligenciji.

„Primera radi, ako je u nekoj kompaniji zaposleno 90 odsto muških programera, ogromne su šanse da će i softver devet puta češće preporučiti muškog kandidata. Naime, neuralne mreže se obučavaju na realnim podacima o zaposlenim koji su već primljeni u te kompanije, te ako je bilo diskriminacije po bilo kom osnovu, to će se direktno reflektovati i na preporuke o zapošljavanju koje daje softver,“ objasnila je Vraneš.

Poverenica i direktorka Instituta Pupin razgovarale su i o budućoj saradnji u oblasti zaštite ljudskih prava i savremenim informaciono – komunikacionim tehnologijama.