Foto: FoNet / Medija centar

Žene često nisu u stanju same da izađu iz začaranog kruga, neophodna im je podrška i pomoć u sagledavanju sosptvenih mogućnosti i potencijala, naglasila je Janković na otvaranju konferencije „Obučena za uspeh“ u organizaciji Dress for Success, Beograd i opštine Savski venac.

Poverenica je podržala rad organizacije čiji je cilj osnaživanje žena kako bi se postigla ekonomska nezavisnost kroz mrežu podrške, od edukacije do drugih razvojnih alata za napredovanje u poslu i životu, saopštila je njena kancelarija.

Svakodnevno se suočavamo sa rodnim stereotipima, jer se žene najčešće posmatraju kroz zadate obrazce i patrijarhalne uloge, što dovodi do ograničavanja poslovnih mogućnosti koje žene moraju da imaju, rekla je poverenica.

Ona je dodala da žene u Srbiji teže dolaze do zaposlenja, često imaju niže zarade od muškaraca za obavljanje istog posla, kao i da su više izložene diskriminaciji i otpuštanjima.

Zato je neophodno je da se u podršku uključi što veći broj organizacija, kompanija i pojedinaca koji svojim delovanjem svesno doprinose postizanju istinske namere u ostavrivanju ekonomske nezavisnosti žena, zaključila je ona.