Foto: Stefana Savić

Organizacija mladih u saopštenju ukazuje kako unapređenje postojećih Zakona o mladima i Zakona o volontiranju „nisu prioritet za Narodnu skupštinu ove godine“ i konstatuje da 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih, u Srbiji ima više od milion i po mladih, a samo četiri poslanika u Srkupštuini Srbije mlađa od 30 godina.

Mladi tako, kako se navodi, „u najvažnijem predstavničkom telu građana republike, dočekuje bez poboljšanog zakonskog okvira“, a posledica toga je „trend opadanja političke participacije mladih, ali i nedostatak prostora u kojima su mladi ravnopravni učesnici“.

Naglašavajući da KOMS uspostavlja „strukturirani dijalog u zemlji, kao mehanizam za kvalitetno i smisleno učešće mladih na svim nivoima i u svim sferama odlučivanja“, ova organizacija konstatuje da taj metod, „inače prepoznat i u Evropskoj uniji, još uvek teško dobija mogućnost“ za primenu u Srbiji.

To se „vidi na primeru da na dva poziva Krovne organizacije mladih Srbije, predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, nije dala nikakav odgovor“, navodi se u saopštenju.

Uz sugestiju da su mladi u Ustavu Srbije potrebni „kao posebna kategorija“ i poruku da „imaju neverovatan potencijal i moraju biti ravnopravni partneri u diskusijama, planiranjima i realizaciji inicijativa“, KOMS naglašava da su „mladi odgovornost društva u celini, a politike za mlade su odgovornost svih, a ne samo resornih institucija“.

U svom saopštenju KOMS poručuje državnim institucijama i telima „da se politike za mlade ne mogu kreirati bez mladih u tom procesu“.