Foto: Logo

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na veb-sajtu RZS od 15. do 21. avgusta 2018. godine,navodi se u saopštenju Zavoda.

Detaljnije informacije o poslovima i zadacima anketara i uslovima za prijavljivanje objavljene su na sajtu .