Kuburović: Unaprediti položaj sudija prekršajnih sudova 1Popović, Marinović, Kuburović Foto: Ministarstvo pravde

Ona je prisustvovala zatvaranju Godišnje konferencije sudija prekršajnih sudova Republike Srbije i sudija Prekršajnog apelacionog suda.

„Ja kao ministar, svakako ću se zalagati za unapređenje vašeg položaja i radićemo na i unapređenju statusa i povećanju plate, ne samo sudija prekršajnih sudova, već i sudija Prekršajnog apelacionog suda“, rekla je ministarka.

Ona je naglasila da su prekršajni sudovi neizostavna karika u pravosuđu u zaštiti prava građana, a da su sa druge strane jedan od najznačajnijih činilaca, kada je reč o prilivu prihoda u Budžet Republike Srbije. Ministarka je ukazala da je za samo devet meseci ove godine, oko tri i po milijarde dinara prekršajnii sudovi doprineti Budžetu.

Kuburović je dodala i da će, budući da prethodnim konkursom za izbor pripravnika nisu bili obuhvaćeni prekršajni sudovi, sledeći konkurs svakako obuhvatiti i prekršajne i privredne sudove, te da smatra da će uskoro i u tim sudovima moći da se zaposle najbolji kadrovi sa Pravnog fakulteta.

„Želim da istaknem da je Ministarstvo pravde prepoznalo značaj prekršajnih sudova i to ste imali prilike da vidite u prethodnim godinama, ne samo kroz reformu Zakona o prekršajima, već pre svega, kroz velika ulaganja koje je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo pravde izdvajalo za pravosudni infrastrukturu“, istakla je ministarka pravde.

Ona je dodala da je ponosna na činjenicu da je, kao ministar pravde, imala prilike da otvori nekoliko potpuno novih zgrada prekršajnih sudova, te da je poslednja to bila zgrada Prekršajnog suda u Pančevu.

Ministarka je dodala i da je pre mesec dana počela izgradnja Palate pravde u Kragujevcu, tako da će i Prekrašajni sud u Kragujevcu, kao i Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda u tom gradu takođe da dobiju potpuno nove prostorije.

„Nastavljamo dalje sa radom. Znamo da još uvek ima vas koji radite u neadekvatnim uslovima, da se nalazite pri opštinskim organima, ali verujte da radimo na tome da unapredimo i vaše uslove“, naglasila je Kuburović.

Ministarka je dodala da je Udruženje sudija prekršajnih sudova dobar primer drugim, mlađim udruženjima, koja imaju „i te kako“ na koga da se ugledaju.