Foto: BC

Srbija je rangirana kao 101. zemlja, sa skorom od 4,61. Bez efikasne zaštite imovinskih prava ne možemo računati na povećanje investiicija, rast ekonomije i plata i bolji standard života za građane, piše u saopštenju.

Najlošije ocenjene oblasti Srbije su one koje se bave nezavisnošću pravosuđa i nivoom korupcije, dok su loše ocenjene i oblasti koje mere oblast autorskih prava.

Srbija se nalazi pri kraju liste, na 101. mestu od 125 zemalja, između Albanije (102) i Paragvaja (103).

Od zemalja regiona lošije je kotirana samo još Bosna i Hercegovina (107), dok se Crna Gora nalazi na 98. mestu a Hrvatska 73.