Godina 2006. nimalo nije bila laka za subotičke radnike – još uvek ima neprivatizovanih preduzeća, dok u privatizovanim postoji trend daljeg otpuštanja radnika, zbog čega subotička opština beleži visok procenat nezaposlenog stanovništva, kaže Milan Popović, predsednik Opštinskog veća Samostalnog sindikata u Subotici, sumirajući proteklu godinu. On navodi da su takvoj situaciji doprineli i zakoni koji ne štite radnike, a da ni lokalna samouprava nije dovoljno uradila na stvaranju uslova za privlačenje stranog kapitala koji bi omogućio veće zapošljavanje.
– Jedan od problema sa kojima se takođe susreću zaposleni u subotičkim preduzećima jesu regres i topli obrok, za koje država nije propisala neophodni minimum, pa poslodavci često isplaćuju smešne iznose, zbog čega je možda bolje da ih država i ukine – kaže Popović. Umesto toga trebalo bi zakonom regulisati najniži iznos plata u visini vrednosti potrošačke korpe tog meseca, kaže on, napominjući da bi sa druge strane država trebalo da razmisli i o smanjivanju poreza i doprinosa na plate radnike.