MUP: Skup SZS ispred RTS nije prijavljen u zakonskom roku 1Foto: Logo

U Stanićevoj pisanoj izjavi navedeno je da skup nije prijavljen u zakonski propisanom roku, te da se ne smatra prijavljenim.

Naveo je da je predsednik Izvršnog odbora Pokreta za preokret Milorad Bjedov 11. decembra Policijskoj stanici Palilula podneo prijavu za javno okupljanje aktivista Saveza za Srbiju 13. decembra ispred zgrade RTS, ispred sva tri ulaza, od 12 do 20 časova, ali da je policijska stanica istog dana uručila obaveštenje da prijava nije blagovremena.

„Policijska stanica Palilula istog dana uručila je obaveštenje kontakt osobi iz Saveza za Srbiju u vezi sa podnetom prijavom, kojim je konstatovano da je prijava neblagovremena, jer nije podneta u zakonom propisanom roku, i nekompletna, jer ne sadrži potrebno i zakonom propisano, te se skup ne smatra prijavljenim“, naveo je Stanić u pisanoj izjavi koju je prosledio MUP.