Edukativni program „Simboli u afričkoj umetnosti posebno je osmišljen da upozna mlade ljude sa vizuelnim izrazima koji se vezuju za klasičnu, zapadno-afričku tradicionalnu umetnosti. Pored toga, srednjoškolci će biti u prilici da se oprobaju u tehnikama: grafika, izrada nakita i ukrašavanje tekstila.

Iz muzeja ističu da će se radionice završiti i izložbom radova u Muzeju. Time se priža prilika učesnicima u programu da ostvare svoju „prvu malu muzejsku izložbu“ koja će biti otvorena za javnost u nedelju, 2. septembra u 14 časova.