Foto: Stefana Savić

Problema ima u svakoj fazi procesa – u pripremnim radnjama, u fazi raspisivanja konkursa, izboru stručne komisije, dodeljivanju sredstava i evaluaciji projekata, istaknuto je danas na javnoj debati „Mediji: Promoteri javnog ili političkog interesa“.

Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Svetozar Raković smatra da u poplavi lokalnih konkursa za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa broj nepravilnosti koji je uočen od početka godine, ukazuje da su se njima želeli nagraditi mediji bliski vlasti.

Raković je na konferenciji za novinare o projektnom sufinansiranju rekao da se veliki broj lokalnih konkursa može objasniti činjenicom da su se očekivali izbori. U vreme kada su raspisivani konkursi govorilo se i o mogućim parlamentarnim i lokalnim izborima, podsetio je Raković i istakao da je u protekla tri meseca raspisano više od 80 konkursa.

„Uvereni smo da su konkursi raspisivani tako masovno i iznenađujuće ažurno isključivo sa motivom da se sredstvima iz budžeta nagradi lojalnost medija bliskih vlastima“, ocenio je Raković. On je ukazao da su na tim konkursima u komisije birani ljudi koji nisu stručni da ocenjuju medijske projekte i napomenuo da se za medijske stručnjake i dalje proglašavaju ljudi koji rade u opštinama.

Prema rečima Rakovića, reč je o ljudima iz opština čiji posao nije vezan za javno informisanje.

Kao poseban problem Raković je ukazao na to članove komisija za dodelu sredstava za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa imenuju i udruženja koja nisu aktivna na domaćoj medijskoj sceni. Prema oceni advokata Miloša Stojkovića, od početka projektnog sufinansiranja postoje nedoslednosti i nepoštovanje propisa u sprovođenju konkursa.

Zanimljivo je da imamo jako dobre i stručne izveštaje o problemima u oblasti projektnog sufinansiranja, konstatovao je Stojković, ali se čini da nema ko da ih pročita. Oni koji su najodgovorniji za nadzor nad primenom zakona su veoma pasivni, rekao je Stojković.

Brine i tendencija da se zakoni i podzakonski akti menjaju bez ikakvog učešća medijske zajednice, nevladinog sektora i javnosti, ukazao je Stojković i zaključio da to ne može da bude dobro.