– Najviše sahrana obavlja se na Centralnom groblju, i u slučaju da porodice nemaju obezbeđeno grobno mesto, predvideli smo pojedinačna uređenja. Grad ima sedam grobalja, a mnogo sahrana obavlja se i na Mužljanskom, katoličkom i Granduličkom groblju – objašnjava Stevan Lazić, rukovodilac Pogrebne službe.

Na pitanje gde se i kako sahranjuju siromašni Zrenjaninci, u ovoj službi kažu da o tome brigu vode gradska uprava i Centar za socijalni rad, tako da siromašni sugrađani imaju obezbeđena grobna mesta. U prvih devet meseci protekle godine obavljeno je 13 sahrana za najsiromašnije Zrenjanince, kažu u Pogrebnoj službi.