Novi izborni zakon ne zadovoljava zahteve jednakosti 1Foto: Nataša Matović / Univerzitetska biblioteka

Novi izborni zakon ne zadovoljava zahteve jednakosti 2List Pravda piše o nepripremljenosti beogradskih putara za snežne dane. Zbog velikih naleta snega tramvaji rade bez prikolica.

Na raščišćavanju radi veliki broj putara koji pokušavaju da se izbore sa nevremenom, a upotrebljavaju se čistilice sa plugovima. Velike smetnje se mogu primetiti na pruzi za Zemun, kao i na put za Dedinje.

List Pravda piše i o novom izbornom zakonu. Zahtevi su se svodili na načelo: ostvariti punu jednakost među građanima oba pola. Ostvariti je i kod prava glasanje i kod prava kandidovanja i kod uticaja svakog glasa na odlučivanje o izboru poslanika. Političari smatraju da novim izbrnim zakonom ovi zahtevi nisu ostavreni.

Kako je od početka 1940. godine na Kosovu vladalo nevreme i kako je sneg napadao u velikim naslagama, pa sada u ravnici dostigao visinu od pola metra, strahuje se da će prilikom topljenja snega doći do velikih poplava u ovom području. Postoji opasnost da reka Sitnica izlije iz svog korita i poplavi plodnu zemlju.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

Ministar trgovine i industrije najavio je ograničenje luksuznih artikala, naredba se tiče štednje životnih namirnica. Uredba je izazvalaNovi izborni zakon ne zadovoljava zahteve jednakosti 3 veliko interesovanje u privrednim krugovima, ali i u potrošačkim krugovima.

Smatra se da će mere štednje biti primenjene i na domaće proizvode, a naročito na strane proizvode, procenjuje se da će u prvom redu smanjiti potrošnja brašna i mesa. U susednoj Mađarskoj, doneta je direktiva o smanjenju potrošnje mesa i brašna, piše list Vreme.

Počela je istraga afere “vagonski pacovi”, do sada je uhapšeno pet železničara. Smatra se daje njihov vođa bio železničar u jednom od vagona koji je opljačkan u prethodnom periodu. Svi uhapšeni železničari su priznali svoje delo. Krađe su vršene na pruzi između Slavonskog Broda i Siska.

Finska vlada ima nameru da na svoj trošak angažuje deset švajcarskih hirurga i da ih rasporedi po vojnim bolnicama. Šef lekara švajcarske vojske je obavešten o ovom pregledu zvaične Finske, navodi list Vreme.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1940. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.