Novi Pazar: Simbolični pokloni za funkcionere 1

Oni su u ovom periodu dobijali gravure, slike malog formata, rokovnike, ukrasna penkala i razne suvenire, a svi pokloni se nalaze u kabinetu gradonačelnika.

U pisanom odgovoru tom radiju iz Odseka za poslove gradonačelnika naveli su da pojedinačna vrednost ovih poklona ne prelazi iznos od pet odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji.

Državni organi i javne službe bile su u obavezi da najkasnije do 1. marta dostave Agenciji za borbu protiv korupcije evidenciju o poklonima koje su njihovi funkcioneri primili u prethodnoj kalendarskoj godini.