Foto: Z. Nikolić

Zahvaljujući podršci Ministarstva zaštite životne sredine ovaj portal je pored novog izgleda dobio i nove sadržaje koji mu omogućavaju da ubuduće ostvari kvalitetniji, interaktivni odnos sa njegovim posetiocima.

Radeći na realizaciji projekta „Ekovizije-Mesto za dijalog“ uverili smo se da je komunikacija između delova javnih uprava koji se bave zaštitom životne sredine u lokalnim samoupravama na području Raškog upravniog okruga sa civilnim sektorom i lokalnim medijama sporadična i neisplanirana“, rekla nam je Danica Milović, diplomirani ekolog iz Kraljeva koja se, kroz sprovođenje projektnih aktivnosti, bavila dokumentima kreiranim, od pomenutih aktera, u oblasti zaštite životne sredine.

Komunikacija u lokalnoj samoupravi treba za svoj cilj da ima i doprinos jačanju snage zajednice kroz jačanje znanja, a potom i svesti građana o problemima uzrokovanim njihovim (ne) postupanjem u oblasti zaštite životne sredine a toga, ako komunikacija nije osmišljena ,kontinuirana i stalna ne može biti.

U opštinama i gradovima koji su u Raškom upravnom okrugu, ima 191 registrovano udruženje građana koje navode zaštitu životne sredine kao polje dejstva u svojim aktima, ali tek njih dvadestak ima realne aktivnosti i kakvu takvu komunikaciju sa lokalnim samoupravama. Upotpunimo li ovo i podacima da na istom prostoru radi 10 lokalnih televizija, dvadestak radio stanica, preko 40 registrovanih portala i dva nedeljna lista reklo bi se , na prvu , da je to značajna snaga za kvlitetnu komunikciju u funkciji većeg angažovanja institucionalnih aktera i građana u oblasti zaštite životne sredine, ali na žalost, nije tako.

Zbog toga i ono što možemo menjati ograničenim reusrsima kojima inače, raspolažemo ne činimo a konačni ishod je svima poznat kroz brojne probleme koje lokalne samouprave na teritoriji Raškog upravnog okruga imaju u oblasti zaštite životne sredine, od neselektiranja komunalnog i drugog otpada, preko neuređenih deponija narušenog kvaliteta rečnih voda zbog izostajanja adekvatnog tretmana otpadnih voda, brojnih seoskih vodovoda bez adekvatne kontrole…. Zato smo, posle urađene analize stanja u oblasti komunikacija, omogućili da portal „Ekovizije“ , delom svog sadržaja, postane i svojevrsna baza dokumenata koji nastaju kao rezultata aktivnosti institucionalnih aktera u oblasti zaštite životne sredine a sve u cilju pospešivanja procesa komunikacije među akterima preventivnih i postupajućih aktivnosti na teritoriji Raškog upravnog okruga.“

Sadržaji sa portala Ekovizij“ dostupni su na Fejsbuku i Twiteru i mogu se deliti preko tih društvenih mreža.