Foto: Stefana Savić (arhiva)

On, međutim, nije rekao od koga je, i po kojoj ceni, vlasnica Novosadske TV Aleksandra Martinović kupila udeo u „Dnevnik Vojvodina presu“, izdavaču „Dnevnika“, da li od VAC-a ili od biznismena Miroslava Bogićevića.

Pored Novosadske TV, Aleksandra Martinović je vlasnica i firme „Srbija danas“, izdavača portala Srbija danas. Ni u jednoj od ove dve redakcije UNS-u nisu želeli da daju kontakt Aleksandre Martinović.