Održan okrugli sto na temu kako saobraćajno urediti Bor 1Foto: Udruženje Sigurne staze

U sali Gradske uprave u Boru juče je održan okrugli sto na kome je Igor Velić donosiocima odluka u GU Bor predstavio plan kako da Bor bude održiv i saobraćajno i urbanistički uređen.

Na početku izlaganja Velić je prisutne upoznao sa stanjem bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora i neophodnosti strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja.

„Strategija za bezbednost saobraćaja je važan dokument kojim se omogućava upoznavanje sa trenutnim stanjem bezbednosti saobraćaja i prikaz stanja bezbednosti saobraćaja kome se teži, kao i davanje smernica kojima je moguće najlakše i najbrže dostići željeno stanje“, istakao je Velić.

Velić je prisutnima predstavio i rezultate „Istraživanja o pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture sa ocenom stanja bezbednosti“, koje udruženje Sigurne staze trenutno sprovodi za potrebe realizacije projekta „Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora“ koji je podržan od strane Trag fondacije (tragfondacija.org).

Čak 95 odsto posto građana Bora smatra da je gradu neophodna Strategija za bezbednost saobraćaja i Plan održive urbane mobilnosti.

Pored ova dva dokumenta grad Bor nema ni Akcione planove ni Katastar saobraćajne signalizacije.

Velić je naglasio da je „Plan održive urbane mobilnosti važna politička mera koja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti za sve učesnike u saobraćaju“.

Preko 50 odsto građana Bora je stanje bezbednosti saobraćaja ocenilo najmanjom ocenom (nedovoljno i dovoljnjo), dok je preko 70 odsto građana saobraćajanu kulturu u gradu ocenilo najmanjim ocenama.

Takođe, preko 70 odsto građana je najmanjom ocenom ocenilo postupanje vozača prema slabijim učenicima u saobraćaju (osobe sa invaliditetom, deca, starija lica, biciklisti itd.)

Što se tiče pristupačnosti urbanističke infrastrukture, preko 90 odsto građana je ocenilo najmanjom ocenom, dok je preko 80 odsto građana i saobraćajnu infrastrukture okarakterisalo kao nepristupačnu za slabije učesnike u saobraćaju.

Sigurne staze su predstavile i dva nova projekta koja odlukuje primena novih tehnologija (pre svega geografskih informacionih sistema), u strateškom upravljanju urbanom mobilnošću. Tako da će grad Bor do kraja godine dobiti i dva nova GIS softvera i dve mobilne i web platforme pristupacnostbor.com i mobilitybor.com.

Na okruglom stolu je bilo reči i o opasnim lokacijama na teritoriji grada Bora koje su definisane saobraćajnom studijom i projektom urbane mobilnosti „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru“.

U nastavku svog izlaganja Velić je izložio sve probleme koji su prisutni u zonama škola na teritoriji grada Bora kao i mogućnosti za njihovo prevazilažanje. Poseban akcenat u ovom delu okruglog stola je stavljen na formiranje zona 30 i zona uporenog saobraćaja, kao i na projektovanju biciklističkih staza/traka i jačanju infrastrukture za bicikliste.

„Na pomenutim lokacijama je neophodan drugačiji pristup saobraćajnom obilkovanju prostora, uz primenu intuitivno logičnih i jednostavnih rešenja za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za decu, imajući u vidu njihovog ponašanje i karakteristike“, objasnio je Velić.

„Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora u Boru je nezamislivo bez primene ‘Humanog inženjeringa’, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici. Ovaj princip zapravo predstavlja skup saobraćajnih, urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog, ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike“, naveo je Velić.

Prema njegovim rečima, ulica kao osnovni arhitektonski prostor grada, nije namenjena samo za kretanje motornih vozila, već i za kretanja ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, biciklista, osoba sa invaliditetom…) i od nje zavisi život naselja i ljudi koji tu žive“.

„Najvažnije činjenice i zaključci proizašli iz analiza koje je uradilo udruženje Sigurne staze bi trebalo da budu smernice za identifikaciju problema stradanja stanovništva u saobraćajnim nezgodama, za planiranje drugih detaljnijih istraživanja i budućih aktivnosti svih subjekata na teritoriji grada Bora, u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja“, naglasio je Velić.

On je prisutnima ukazao i na nekoliko saveta koji bi GU Bor pomogli u jačanju kapciteta za strateško upravljanje saobraćajem na teritoriji grada Bora: kadrovsko jačanje GU Bor; stalno stručno usavršavanje zaposlenih u GU Bor, formiranje stručnog tima za upravljanje bezbednošću saobraćaja; priprema i usvajanje strateških dokumenata (strategija bezbednosti saobraćaja i akcioni plan bezbednosti saobraćaja) i njihovo dosledno sprovođenje; dosledno i odgovorno, namensko korišćenje sredstava od kazni za saobraćajne prekršaje; organizovanje merenja i snimanja indikatora bezbednosti saobraćaja i drugih obeležja bezbednosti saobraćaja i praćenje stanja na osnovu podataka (bezbednost saobraćaja mora biti zasnovana na podacima; podsticanje stručnjaka da kritički učestvuju u svim aktivnostima unapređenja bezbednosti saobraćaja; kontinuirana pomoć i podrška svim lokalnim subjektima bezbednosti saobraćaja; promocija savremenog koncepta odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja.

Takođe, Velić je prisutnima dao predlog za saradnju i izložio šta bi sve Sigurne staze mogle da urade za grad:
• Strategiju za bezbednost saobraćaja
• Plan održive urbane mobilnosti
• Akcione planove
• Katastar saobraćajne signalizacije
• Razvoj GIS softvera za bezbednost saobraćaja i urbanu mobilnost
• Saobraćajne analize primenom geografskih informacionih sistema
• Izrada mobilnih i veb aplikacija za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja (trenutno su u izradi: pristupacnostbor.com i mobilitybor.com
• Savremen koncept saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja
• Konsultantsku i savetodavnu podršku i pomoć

Na kraju je prisutnima predstavljenja prva knjiga iz izdavačke delatnosti Sigurnih staza „Siguran smer-vodič kroz osnovna pravila saobraćaja„. Besplatne primerke knjige će dobiti sve osnovne škole na teritoriji Timočke Krajne.

Predstavljen je i priručnik „Smernice za razvoj mikromobilnosti u R. Srbiji“, čije se izdavanje očekuje krajem godine.

Ovaj projekat Sigurne staze realizuju u saradnji sa američkom konsultantskom kompanijom Aecom.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.