Foto: AKPA

Kako se navodi u saopštenju AKPA, otvarajući skup predsednik AKPA Siniša Trifunović je izrazio zadovoljstvo što je Pravosudna akademija zvanično predložena za ustavnu kategoriju i što je takav pristup pohvalila i Venecijanska komisija. Naglasio je da javnosti nije objašnjen značaj ove institucije i da se njome na kvalitativno drugačiji način reguliše izbor sudija i tužilaca u Srbiji.

„Pravosudna akademija treba da postane garant sudijske nezavisnosti i da ojača poverenje građana u pravosuđe kroz donošenje kriterijuma za izbor koji u istoriji naše zemlje nikada nisu bili do kraja izgrađeni. Ono što je Vojna akademija za oficire, to Pravosudna akademija mora da bude za sudije i tužioce“, rekao je on.

Centralni događaj savetovanja je bila panel diskusija “Pravosuđe i mediji – sloboda, obaveza, odgovornost” na kojoj su govorili, između ostalih, sudija Vrhovnog kasacionog suda Zorana Delibašić, član Visokog saveta sudstva i sudija Apelacionog suda u Nišu Aleksandar Pantić i predsednik Advokatske komore Beograda advokat Jugoslav Tintor, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Miloš Živković i dr. Zaključeno je da su mediji neophodni u demokratskom društvu, ali da u praksi često dolazi do kršenja prava na privatnost i pretpostavke nevinosti stranaka u postupku, kao i da postojeći mehanizmi zaštite autorita suda i sudija ne daju zadovoljavajuće rezultete, te da treba tražiti nova rešenja, kao i da bi međusobni dijalog između medija i pravosuđa mogao da podigne stepen međusobnog razumevanja.

Predavanje na aktuelnu temu “Građanskoparvna zaštita od nasilja u porodici” održala je sudija Jelica Bojanić Kerkez, o prekršajnom postupku i perspektivi razvoja prekršajnih sudova i specifičnostima postupka govorio je sudija Milan Marinović, a zamenik Tužioca za organizovani kriminal Goran Jović o novim tendencijama u radu tužilaštva i dokaznim radnjama koje omogućava Zakonik o krivičnom postupku, dok je skup zatvoren predavanjem Tatjane Lagumdžije o veštinama zastupanja optužnice i o pretpostavkama In dubio pro reo i pretpostavci nevinosti ustanovljenih u korist okrivljenog u postupku, a koje tužilac pokušva da obori u krivičnom postupku.