Pašalić štiti interese vlasti 1Foto: www.mc.rs

Vojni beskućnici iz ovog hotela, kojima je, putem kurira, dostavljen izveštaj Zaštitnika građana Zorana Pašalića sa preporukama, a koji se odnosi na zakonitost i pravilnost rada Ministarstva odbrane, koje ih iseljava iz Bristola, navodi se da su tvrdnje zaštitnika građana da oni imaju pravo samo na privremeno rešenje – „apsurd“.

– Žalosno je da se Zaštitnik građana bavi pitanjima koja nemaju veze sa zaštitom i pravima nas koji od 1991. godine pa do danas sa porodicama živimo u jednoj sobi hotela „Bristol“, kojima je decenijama uskraćeno osnovno ljudsko pravo, pravo na dom, koji su, kada su dislocirani sa svojim porodicama iz otcepljenih republika bivše SFRJ, imali apsolutni prioritet, koji važi i danas, prilikom rešavanja stambenih pitanja – ukazuju vojni beskućnici.

Čitajući „elaborat“ sa preporukama Zaštitnika građana, stanari hotela Bristol ističu da „ne može čovek da se otme utisku da je ovo pisao političar, a ne Zaštitnik građana“. Oni navode da Zakon o stanovanju i održavanju zgrada jasno propisuje, između ostalog, da se odredbe ovog zakona ne primjenjuju samo na one nekretnine koji se koriste za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i VS, kao i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika VS i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane.

– Svi mi koji smo stanari hotela „Bristol“ smo penzionisana vojna lica ili porodice vojnih lica. Prema tome – rešavanje stambenog pitanja nije u isključivoj nadležnosti MO. Nažalost, iako nijedan Zakon, niti podzakonski akt, ne poznaje pojam „davanje stana privremeno do rešenja stambenog pitanja“, Zaštitnik građana preporučuje da nam se na taj način reši naš problem ili da se vojnim penzionerima da smještaj u vojnim samačkim hotelima – iako, po Pravilniku, vojni penzioneri i njihove porodice ne mogu biti smešteni u samačke vojne hotele – ističu vojni beskućnici i ukazuju da je Zakon o stanovanju i održavanju zgrada propisao da lice koje privremeno koristi stan ne može ponovo biti privremeni, nego samo trajni korisnik.