Počela kampanja "Moj glas, moja prava" 1

Prema rečima organizatora ova kampanja predstavlja značajan vid borbe protiv predrasuda.

Dragomir Lukić, predsednik Asocijacije izjavio je da očekuje da će se ovom kampanjom doprineti većoj vidljivosti i značaju ostvarivanja prava osoba sa intelektualnim teškoćama i da će razvijanje pokreta samozastupanja u Srbiji ove osobe podstaći da govore u svoje ime i snažnije zastupaju svoja prava.

“Mi želimo da podignemo nivo informisanost igrađana o pravima osoba sa intelektualnim teškoćama u sistemu socijalne zaštite i nivo poštovanja ljudskih prava kroz povećanje svesti o postojanju grupa za samozastupanje koje se bore za svoja, često uskraćena prava”, rekao je Lukić.

Formirane grupe za samozastupanje koje postoje u osam gradova Srbije će se projektnim aktivnostima obraćati svim građanima sa akcentom na podizanju svesti o osnovnim pravima korisnika definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti i neophodnosti i mogućnosti njihovog ostvarivanja. U kampanji će biti korišćen i izveštaj monitoringa “Prava osoba sa intelektualnim invaliditetom” na osnovu čijih podataka će biti pokrenute diskusije u više navrata .

Ovom kampanjom će se doprineti većem poštovanju prava osoba sa invalidetom garantovanih UN Konvencijom. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, u okviru programa Evropski instrumenti za demokratiju i Ljudska prava (EIDHR).