Početak prve faze izmene Ustava 1Foto: EPA/ ANDREJ CUKIC

Đorđe Komlenski, predsednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, za naš list kaže da će članovi Odbora razmatrati da li predlog ispunjava uslove za dalju proceduru, odnosno da li je poslat u odgovarajućoj formi i od od ovlašćenog predlagača. Uz izveštaj o tome predlog se, prema njegovim rečima, dalje šalje predsedniku Narodne skupštine na dalji postupak.

Na pitanje hoće li Odbor doneti odluku o pokretanju postupka za izmenu Ustava, on odgovara da Skupština u plenumu donosi odluku da li će prihvatiti predlog sa dvotrećinskom većinom.

O tome šta će se dogoditi u petak posle šest i po meseci od kako je  Vlada parlamentu dostavila „ustavne amandmane“, zamenica predsednika Odbora za ustavna pitanja i opoziciona poslanica demokrata Gordana Čomić, za naš list kaže da „ne postoje nikakvi amandmani u proceduri“.

– Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odlučuje samo o tome da li će predložiti skupštini da pokrene postupak za promenu Ustava, na osnovu člana 203 Ustava Srbije – navodi ona. Na konstataciju da se dakle može očekivati odluka Odbora o pokretanju postupka za promenu Ustava, ona odgovara da ne zna šta će se desiti u petak.

– Može biti samo informacija, može biti predloga o organizaciji javnih slušanja, može biti formalnih konsultacija s Vladom, ishod sednice u petak nije propisan ovim sazivom – navodi ona.

Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, uoči zakazane sednice, za Danas kaže da se u Društvu nadaju da će za razliku od dosadašnjeg, postupak promene Ustava pred Narodnom skupštinom biti transparentniji, i da će u njega nadležni odbor uključiti pre svih eminentne profesore ustavnog prava, jer su oni do sada bili isključeni iz toga. Boljević ističe da je Ustav najvažniji pravni akt države čije formulisanje zahteva visoku stručnost, ali i najširu javnu debatu.

Društvo sudija Srbije je juče članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, predsednici Skupštine, predsednicima poslaničkih grupa i samostalnim poslanicima uputilo dopis sa proceduralnim predlozima u kojima se navodi da je neophodno da Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, prilikom donošenja odluke o pristupanju promeni Ustava, pođe od Akcionog plana za poglavlje 23 i cilja zbog kog se pristupa promeni, a to je depolitizacija pravosuđa i u tom cilju formira radnu grupu za izradu akta o promeni Ustava, koja u svom radu može da pođe od nacrta amandmana koje je sastavilo Ministarstvo pravde a Vlada usvojila.

Kako se navodi, trebalo bi i predlog akta o promeni Ustava, zajedno sa nacrtom Ustavnog zakona, poslati i Venecijanskoj komisiji Saveta Evrope, pre nego što bude usvojen u Narodnoj skupštini, i tek nakon što prispe zajedničko mišljenje Venecijanske komisije i Konsultativnog veća evropskih sudija, radna grupa bi trebalo da uputi predlog akta o promeni Ustava Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo radi rasprave i usvajanja, koji bi ga zatim uputio Narodnoj skupštini radi usvajanja.

Vlada i stručna javnost različito o predlozima

Vlada je krajem novembra, kada je parlamentu poslala predloge za izmenu Ustava navela da promene ustavnih odredbi imaju za cilj poboljšanje efikasnosti sudstva, ojačavanje nezavisnosti i integritet sudija. Međutim, stručna javnost nije se složila sa takvom ocenom i očekuje da Skupština organizuje široku raspravu u kojoj će učestvovati stručnjaci kako bi se predlog Vlade poboljšao.