Ministar Zoran Đorđević Foto: Fonet/Zoran Mrđa

Švedska je primer kako se pravilno funkcioniše u oblasti rodne ravnopravnosti, a Srbija mora da ima zakon koji je primenljiv u praksi, a ne samo na papiru, i koji je naravno po meri svih građana, rekao je Đorđević.

On je dodao da će se saradnja sa Švedskom pre svega ogledati u pomoći pri izradi i praćenju sprovođenja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, odnosno kroz ekspertsku pomoć u njegovoj izradi, javnoj raspravi i medijskoj promociji, saopšteno je iz Ministarstva.

Đorđević naglasio je da Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, koji je osnovan prošle godine, u 2018. godini realizuje više zadataka, koji uključuju izradu dva zakona i pet strategijskih i akcionih dokumenata u čemu bi strateška podrška Švedske bila takođe od izuzetne važnosti.

Ideja Ministarstva, za koju se nadam da će zaživeti, jeste i sklapanje strateškog partnerstva za izradu smernica za potrebe kreiranja politika u oblasti rodne ravnopravnosti sa Univerzitetom u Beogradu, kao instituacije koja okuplja najveći broj visokoškolskih ustanova u Srbiji, rekao je Đorđević izražavaju uverenje da će i u ovoj ideji Ministarstvo dobiti podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju.

Vlada Srbije zalaže se za jednake mogućnosti između muškaraca i žena i njihovo znanje i iskustvo želi da usmeri u pravcu napretka u svim aspektima društva, poručio je Đorđević.

Ag je izrazila je spremnost za saradnju, dodajući da su Švedska i Srbija uvek imale odlične odnose i da će se ta praksa nastaviti i u budućnosti.

Istakla je da dolazak Đorđevića u Švedsku i lično angažovanje, kada je u pitanju izrada Zakona o rodnoj ravnopravnosti, predstavlja izuzetan korak koji će Srbiji sigurno doneti uspeh.