Foto: Medija centar

Prema listi Evropskih inovacionih rezultata 2018, koju je predstavila Evropska komisija u Briselu, Srbija je u prethodnih godinu dana ostvarila značajan rast inovacionih performansi i prvi put se nalazi ispred osam zemalja članica EU, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Popović je rekao da je to i potvrda ispravnosti odluke da se formira kabinet ministra za inovacije, čime je pokazano da je Srbija opredeljena da „svoju budućnost i ekonomski rast gradi na inovacijama i znanju srpskih inženjera“.

Srbija je ispunila 22 od ukupno 27 indikatora koji se referišu za ovu listu, i kao zemlja koja je ocenjena kao „umereni inovator“, pozicionirala se ispred osam članica EU, među kojima su Mađarska, Grčka, Poljska, Litvanija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i Slovačka.

Najbolje rezultate Srbija je pokazala za indikatore investicija, u ostvarivanju veza i partnerstava malih i srednjih preduzeća, inovaciji proizvoda i procesa, kao i u ostvarenom uticaju inovacionih aktivnosti na zaposlenost i zapošljavanje.

Pri izradi liste inovacionih rezultata Evropska komisija koristi podatke priznatih zvaničnih međunarodnih izvora koji su javno dostupni, kao što su Eurostat, OECD i UN, a presek je napravljen za podatke objavljene do 25. aprila 2018.

Prema inovacionim performansama na listi je ustanovljeno četiri kategorije zemalja: inovacioni lideri, jaki inovatori, umereni inovatori i skromni inovatori.

Inovacioni lideri imaju performanse više od 20 odsto u odnosu na EU i tu spadaju Švajcarska, zatim Danska, Finska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Velike Britanije.

Jaki inovatori su ostvarili između 90 i 120 odsto proseka performansi za EU i tu su se našli Austrija, Belgija, Francuska, Nemačka, Irska, Slovenija. Tu spadaju i Island, Izrael i Norveška.

Srbija je u kategoriji umerenih inovatora koji su ostvarili između 50 i 90 odsto od proseka performansi za EU, a tu su se još našli Hrvatska, Kipar, Češka, Grčka, Estonija, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka, Španija i Turska.

Kategorija skromnih inovatora obuhvata zemlje koje su ostvarile manje od 50 odsto od proseka performansi EU i tu spadaju Bugarska i Rumunija, kao i Makedonija i Ukrajina.