Foto: Medija centar

Poverenica očekuje od svih nadležnih da hitno preduzmu sve mere, pronađu i kazne počinioce kao i da spreče nasilje, izazivanje bilo kakve mržnje i netrpeljivosti prema nacionalnim, verskim i drugim manjinama.

Ona ističe da Srbija treba da bude država u kojoj se poštuju prava svih koji u njoj žive, bez obzira na nacionalnu pripadnost, etničko poreklo ili bilo koje drugo lično svojstvo.