Poverenica: Potreban dodatni napor institucija u oblasti diskriminacije dece 1Foto: Medija centar

Janković je povodom 1. juna, Međunarodnog dana dece, kazala da se veliki broj dece suočava sa siromaštvom, različitim oblicima nasilja, i diskriminacijom, i da se to pre svega odnosi na decu sa invaliditetom, slabijeg imovinskog stanja i decu migranata, navodi se u saopštenju Poverenika.

„U skladu sa tim, politike u oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite treba posebno da budu usmerene na smanjivanje siromaštva, neophodnu podršku i pomoć porodici, sa uspostavljanjem i razvijanjem, postojećih servisa podrške za decu i porodicu“, rekla je Janković.

Ona je takodje apelovala na medije da sačuvaju dostojanstvo i pravo na privatnost deteta prilikom izveštavanja o zločinima nad decom ili pred njima.