Ovakvo pravno shvatanje usvojio je Prekršajni apelacioni sud je na Drugoj sednici svih sudija tog suda održanoj 01.7.2019. godine, objavljeno je na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik se u aprilu. 2017. godine obratio Prekršajnom apelacionom sudu i ukazao na potrebu ujednačavanja prakse prekršajnih sudova po pitanju aktivne legitimacije tražioca informacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Stoga Poverenik, kako je dalje navedeno u tekstu, pozdravlja i ocenjuje jako značajnim jedinstven stav svih sudija Prekršajnog apelacionog suda po pitanju aktivne legitimacije pravnih lica, kao oštećenih u prekršajnom postupku zbog povrede prava na pristup informacijama.

Poverenik smatra da će taj stav značajno unaprediti ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i dovesti do veće pravne sigurnosti.

Povezani tekstovi