Foto: Gradska uprava Požarevac

Ukupno je podeljeno 14,2 miliona  dinara, za projekte iz oblasti: socijalna zaštita, zdravstvena  zaštita, briga o starima, humanitarni programi, briga o deci i  mladima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, održivi  razvoj i ekološki programi. Najniža dodeljena suma iznosi 75.000, a  najveća 1,1 milion dinara.