Pripreme za privatizaciju namenske 1Zgrada Vlade Srbije Foto: Bojan Cvejić

Na jučerašnjem sastanku rečeno je da će novoformiranom grupacijom da upravljaju skupština i savet, čime se kompletna domaća vojna industrija, prema mišljenju pojedinih učesnika skupa, stavlja pod „državnu kapu“.

Država će sada moći preko ove grupacije direktno da utiče na budućnost domaćih vojnih fabrika, odnosno da, preko tih organa upravljanja, odlučuje ne samo o njihovom razvoju i poslovanju, već i o mogućoj privatizaciji.

Privatizacija je možda ključni razlog Vlade za formiranje OIS, čemu su se poslovodstva i sindikati vodećih domaćih vojnih fabrika do pre godinu dana protivili.

Nadležni u Ministarstvu odbrane tvrdili su na jučerašnjem sastanku da će formiranje rečene grupacije da obezbedi i bržu i efikasniju konverziju poreskih dugova vodećih vojnih fabrika u državni ulog u kapitalu tih preduzeća.

Najveći dužnik tog tipa u državi je, inače, Zastava oružje, koja je sa dugom od 17 mlijardi dinara u svojevrsnom dužničkom ropstvu.

Predsednik Sindikata u Zastava oružju – Dragan Ilić, koji je učestvovao na jučerašnjem sastanku u MO, kaže da namera države sa formiranjem grupacije Odbrambene industrije Srbije možda i nije loša, ali da su problematična neka rešenja iz uredbe Vlade kojom je propisano osnivanje OIS, kao i način njene operacionalizacije.

– Čini mi se da nisu jasno defi nisane uloge Skupštine i Saveta grupacije, s jedne, i nadzornih odbora i poslovodstva vojnih fabrika, s druge strane. Bojim se da će, u takvim okolnostima, doći do preklapanja nadležnosti državnih i fabričkih upravljačkih i rukovodećih organa, što može da stvori konfuziju u funkcionisanju i poslovanju domaće vojne industrije. Brine nas,donekle, i što su u grupaciji OIS i pojedine nekada velike i uspešne, ali sada fabrike problematičnog statusa, kakve su Zastava kamioni, odnosno Zastava TERVO koja je formirana u pogonima Kamiona koji su u stečaju. Zatim FAP, koji odavno nema proizvodnju kamiona, ali i JUMKO, pa javnosti nedovoljna poznata beogradska firma Belon i druge. Strah je opravdan jer mi mi još uvek ne znamo kako će tačno da funkcio-niše novoformirana grupacija, navodi Ilić.

Gubici u Zastava oružju 40 miliona evra

Predstavnici Zastava oružja obavestili su juče nadležne u Ministarstvu odbrane da su gubici te fabrike dostigli 40 miliona evra, a da niko ništa ne preduzima da se utvrdi odgovornost za takve rezultate poslovanja. Zastava oružje je, prema nezvaničnim informacijama, prošle godine zabeležila gubitak veći od deset miliona evra.