Roditelji čija deca pohađaju predškolski program u Predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo ipak moraju da plaćaju deo troškova boravka dece, iako je Ministarstvo prosvete i sporta prvobitno najavilo da će ovaj program biti besplatan. Negodovanje brojnih roditelja izazvale su opomene zbog neplaćanja računa, a mnogi od njih nisu ni znali da imaju takvu obavezu.
– Ministarstvo od septembra finansira ovaj program, ali vrlo neredovno i nedovoljno za sve troškove koje ustanova snosi – napominje savetnik direktora PU Radosno detinjstvo Ivo Šimić.
On kaže da Ministarstvo dotira svako dete sa oko 1.200 dinara, tako da roditelji čija su deca na celodnevnom boravku plaćaju punu cenu 2.600, a za poludnevni 300 dinara.
Šimić naglašava da su na listi dužnika trenutno 1.254 roditelja čija deca idu u vrtiće, među njima su i oni čiji mališani pohađaju predškolski program.
– Ukoliko dugovanja ne budu izmirena u najkraćem roku, najkasnije do 7. februara uprava Radosnog detinjstva biće prinuđena da pravi spiskove dece koja će biti ispisana – rekao nam je Šimić. On dodaje da neće ispisivati decu koja pohađaju predškolski program, ali će naći neki drugi način da roditelji izmire dugovanja.