Poručivši da bi trebalo da sačekaju presudu Vrhovnog kasacionog suda, pošto su se sa tim problemom suočili i drugi gradovi u Srbiji i nakon što je tužbe podnelo više stotina roditelja, oni su najavili da će Grad Užice isplatiti razliku u novcu, ukoliko sudska odluka bude u korist roditelja.

Lela Kovačević, direktorka te ustanove, navela je da su roditelji, umesto 20, plaćali 33 odsto od ekonomske cene, koja iznosi 25.000 dinara, jer lokalna samouprava, kako je rekla, nije mogla da bezbedi svoj deo učešća od 80 odsto.

– Od 3. aprila 2010. do 31. decembra 2014., učešće roditelja bilo je 33 odsto od ekonomske cene, tako da je, u tom periodu, po detetu plaćeno 43.000 dinara više, što je ukupno oko 80 miliona dinara – rekla je Kovačević i dodala da ta ustanova i lokalna samouprava žele da reše problem u dogovoru sa roditeljima.

Navodeći da je 50 roditelja podnelo Predškolskoj ustanovi Užice zahteve za povraćaj novca, ona je pozvala i druge roditelje da to učine, a potom podsetila na to da su problem sa cenama u srpskim vrtićima uočili roditelji u Beogradu, zbog enormno visokih cena, a potom u Kragujevcu i drugim gradovima.

Petar Blagojević, član Gradskog veća, objasnio je da će od stava Vrhovnog kasacionog suda zavisiti presude opštinskih sudova i savetovao roditelje da sačekaju tu presudu i da ne podnose tužbe, kako bi i oni i gradska administracija izbegli advokatske i sudske troškove.

– Advokati iz Čačka pozivaju roditelje da podnesu tužbe protiv Grada Užica i saopštavaju im da neće imati nikakvih troškova, ali na osnovu naših saznanja advokati traže 25 odsto od potencijalno vraćenog novca roditeljima – naveo je Blagojević i dodao da je namera gradske vlasti da problem, nakon stava Vrhovnog kasacionog suda, reši u direktnom dogovoru sa roditeljima i bez posrednika.