Branko Ružić Foto: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (arhiva)

On je na 11. godišnjoj konferenciji NALED-a „Siva knjiga 2019“ istakao da će u ovoj godini jedan od ciljeva ministarstva biti novi model vrednovanja rada inspektora.

„Želimo da merilo uspeha rada jedne inspekcije ne bude broj ostvarenih nadzora ili količina oduzete robe, već mera ostvarenja javnog interesa u sektoru u kome rade“, rekao je Ružić.

Ministar je podsetio da je početak godine obeležio početak rada softvera e-inspektor u okviru kojeg su već počele da rade inspekcije rada, sanitarna, tržišna i upravna inspekcija, a do kraja godine u sistem bi trebalo da uđe i preostalih 38 inspekcija.

„Ovaj softver ne donosi samo velike direktne uštede kroz digitalizaciju već se u njemu prvi put kreira i kartoteka kompletne privrede Srbije koju ćemo po rezultatima nadzora moći da prepoznamo i kategorišemo kao dobru, ili onu koja je u sivoj zoni“, kazao je Ružić.

On je dodao da je softver pomogao u ujednačavanju inspekcijske prakse zbog čega se više neće dešavati da dva inspektora pišu potpuno različite upravne ili kaznene mere, a što će uticati na bolju sudsku praksu i bolji efekat inspekcije.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je da je za sprovođenje reformi potrebna politička volja koja već postoji i koja se podrazumeva, ali je neophodna i hrabrost da se donesu reforme i da se istraje dok one ne budu sprovedene.

Mihajlović je dodala da su za reforme koje se sprovode potrebni i dobri kadrovi odnosno timovi ljudi, a posebno oni koji rade u državnoj upravi, kao i međuresorna koordinacija kako bi sprovođenje reformi bilo efikasnije.

Ona je zaključila da državna uprava treba da bude efikasnija, manja i bolje plaćena.

NALED je danas direktoru Republičkog geodetskog zavoda Borku Draškoviću uručio nagradu Reformator godine zbog uspešno primenjenog elektonskog sistema prijava u katastar.

Povezani tekstovi