Foto: Fonet/Božidar Petrović

U saopštenju objavljenom na sajtu Poverenika, navodi se da da Šabić „poziva sve subjekte koji pružaju neku vrstu usluga i imaju potrebu utvrđivanja statusa penzionera radi davanja određenih benefita i slično, da za utvrđivanje njihovog statusa koriste penzionersku karticu Fonda PIO i uzdrže se od zahtevanja čeka od penzije i drugih dokumenata sa više podataka koji nisu neophodni u svrhu dokazivanja statusa“.

Poverenik istovremeno ponavlja apel da se „predstavnici lokalne samouprave i drugi subjekti, uzdrže od separatnog izdavanja kartica za penzionere, kojima se povećava rizik prekomerne obrade podataka, a ujedno stvaraju nepotrebni troškovi“.

U saoptenju se podsćea da je u razgovoru predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa direktorkom Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Draganom Kalinović, podržana inicijativu Fonda PIO, s početka ove godine, o nameri izdavanja penzionerskih kartica sa minimumom potrebnih podataka za dokazivanje statusa penzionera.

POverenik je oceio da je to rešenje „korisno sa stanovišta obrade i zaštite podataka o ličnosti“.

„Osim što sadrži minimum podataka neophodnih u svrhu identifikacije, karticu za penzionere izdaje Fond PIO koji, u skladu sa zakonom, raspolaže matičnim evidencijama osiguranika i korisnika prava kao verodostojnim izvorom podataka, za razliku od drugih personalizovanih dokumenata koje izdaju pojedine lokalne samouprave poput Senior kartica, navodi se u saopštenju Poverenika.