Ministar Zoran Đorđević Foto: Fonet/Zoran Mrđa

Novim zakonom o finansijskoj podršci porodicama, koje je pripremalo ministarstvo i odobrio ministar, a svojim potpisom ga je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vućić, urušava se pravni sistem države, a porodilje, pogotovu one sa rizičnim trudnoćama, dovode se u nepovoljan i opasan položaj, navodi SDU.

Zakonom o finansijskoj podršci se, između ostalog, propisuje da se da plata porodilje računa kao srednja vrednost 18 mesečnih zarada ostvarenih u kontinuitetu pre odlaska na porodiljsko bolovanje. U Srbiji, u kojoj veliki broj radnica radi na privremenim i povremenim poslovima, to za većinu njih znači odustajanje od toga da ikada imaju decu, navodi se u saopštenju.

Socijaldemokratska unija smatra da je i te kako potrebno da država podrži porodice koje se odluče da imaju decu, ali to se ovim zakonom neće postići i stoga je potrebno da se on što pre povuče, a da odgovorni za njegovo donošenje snose moralnu i političku odgovornost.