Foto: Zoran Mrđa/FoNet

To pitanje postavlja Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije reagujući na pomenutu izjavu.

„S obzirom na sve veći stepen bahatosti i neodgovornog ponašanja pojedinih poslodavaca prema radnicima u Srbiji, bilo bi očekivano da ovako nešto izgovori njihov predstavnik, a ne činovnica države čija je kampanja za podizanje nataliteta u jeku ali koja je, sudeći po prvim rezultatima i izjavama, očigledno destimulisala i same žene namerne da postanu majke.
Pa ipak, čak ni poslodavci to ne govore svesni da kada bi se žene opredelile da ne rađaju, uz pretpostavku da se sve zaposle, protekom određenog vremena ne bi se mogla zanoviti radna snaga, jer poslodavac ne bi imao koga da zaposli“, navode u saopštenju.

Kako ističu, ovakve, krajnje neumesne izjave, pre bi mogle da budu sastavni deo depopulacione, a ne populacione politike, posebno u situaciji kada se u Srbiji već osećaju teški demografski poremećaji, starenje stanovništva i debalans na tržištu rada, na kojem se već oseća nedostatak brojnih zanimanja i radne snage.

„Da razjasnimo šta Država uopšte želi svojom strategijom u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom. Da podstakne rađanje novih generacija ili da ovakvim stavovima i načinom utvrđivanja naknade zarade za vreme nege deteta potpuno destimuliše? Potpuno smo sigurni da ogromna većina žena decu rađa iz ljubavi i želje za potomstvom, a ne da bi bila na bolovanju i primala 900 dinara mesečno“, ističe Sekcija žena SSSS.

Posao svake ozbiljne države, kako navode, je da podstakne one žene koje se kolebaju u vezi proširenja porodice i podrži one žene koje su se već na to odlučile. Posao ozbiljne države je da natera poslodavce da budu društveno odgovorni i da omoguće što bolje i prihvatljivije usklađivanje radnih obaveza, usavršavanja i napredovanja u karijeri sa roditeljstvom.

„Zemlja koja ima gotovo zastrašujući trend opadanja nataliteta bi trebalo da podstiče da što više kompanija usvoje strategiju Porodično odogvorno poslovanje – Family Friendly Enterprise (FFE), koja je u svetu već pokazala konkurentsku prednost sa pozitivnim ekonomskim efektima na kompaniju i dugoročne efekte na društvo, a ne da podržava stav da žena treba da bira između posla i roditeljstva. Bez obzira u čije ime reče “Nijedan poslodavac neće zaposliti takvu ženu – koja se danas zaposlila, a sledećeg dana zatrudnela. Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a ne da sutra odete na bolovanje” – ovakve su izjave neprimerene i za svaku osudu“, navode u saopštenju.
Takođe, dodaju da nakon ovakvih izjava ostaje bojazan šta će nam još prirediti Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom ako na ovaj način sprovode kampanju za podizanje nataliteta?