Foto: Danas Online

Navodeći da Agencija za borbu protiv korupcije trenutno ima 81 zaposlenog što kako je rekao, predstavlja popunjenost od oko 50 odsto po usvojenoj sistematizaciji, Sikimić je kazao da „sa novim ljudima, Agencija može obećati da će biti još efikasnija u svom radu“.

„Jačanje ljudskih kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije je i obaveza Srbije koja proizilazi iz ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija, a prihvaćena je i usvajanjem Akcionog plana za poglavlje 23“, naveo je Sikimić a prenela Agencija za borbu protiv korupcije.

Povezani tekstovi