Skuplje putarine za vozila sa stranim tablicama 1Foto: R. Marković

Do sada je putarina za automobil od Beogada do Niša iznosila 6,5 evra, a od danas je sedam evra.

Prethodni devizni cenovnik putarine je bio obračunat na osnovu kursne liste br. 218, Narodne Banke Srbije, na dan 13. novembar 2014. godine, kada je srednji kurs evra iznosio 120,3918 dinara. Usklađivanje deviznog cenovnika za naplatu putarine odnosno promene cena izraženih u evrima se vršilo u skladu sa promenom zvaničnog srednjeg kursa NBS od plus ili minus tri odsto.

Kurs je tokom 2018. godine bio značajno niži od navedenog kursa u 2014. i pošto je stabilan duži vremenski period Putevi Srbije su, uz saglasnost Vlade Srbije, izmenili prethodnu Odluku u delu koji se odnosi na kriterijume za usklađivanje deviznog cenovnika putarine.

Na osnovu nove odluke, sadašnji devizni cenovnik je obračunat po kursnoj listi br. 173 od 10. septembra 2018. i srednjem kursu evra 118,2951 dinara. Na osnovu nove odluke, usklađivanje deviznog cenovnika će se vršiti pri promeni zvaničnog srednjeg kursa evra prema dinaru od plus ili minus jedan odsto. Nova odluka definiše i zaokruživanje cena u evrima tako da vrednost od: 0,01 do 0,49 evra se zaokružuje na 0,50 evra, a od 0,51 do 0,99 na jedan evro.