Burno na suđenju za "Ćušku" 1Ilustracija Foto: FreeImages / Jason Morrison

Izuzeće sudskog tumača je u jednom trenutku zatražio branilac Nebojša Perović tvrdeći da prevodi u korist odbrane, pa se polemika prilično rasplamsala, da bi onda i sam prevodilac iz kabine reagovao braneći se rečima da prevodi doslovno sve što svedokinja kaže.

Takođe, zbog dobacivanja i vikanja, predsednik veća, sudija Vladimir Duruz izbacio je sa suđenja optuženog Srećka Popovića, koji je izlazeći iz sudnice viknuo: „J*bo vam pas mater“.

I u delu sudnice u kome sedi publika, nekoliko muškaraca je negodovalo zbog prevoda, jer je svedokinja navodno upotrebila pogrdan izraz za Srbe, pa su dobacivali prevodiocu:

„Ne laži, budalo“. Inače, zbog nedoličnog ponašanja, advokatu Peroviću je u toku suđenja sudija Duruz morao da naredi da sedne. Zbog svega navedenog, sudija Duruz je prekinuo suđenje dok je svedočila Šehede Dobra i odredio pauzu od 20 minuta. Nakon pauze, glavni pretres je nastavljen.

Svedokinja Šehede Dobra iz sela Zahać, ispričala je, između ostalog, da su srpske snage tog 14. maja, iz kolone traktora na kojima su bili albanski civili i koji su se kretali ka Peći, naredili svim muškarcima da siđu, osim onima koji su vozili te traktore.

Iz traktora u kojem je bila sa svojom porodicom sišla su tri muškarca, među kojima je bio i njen suprug. Kada su se uveče vratili u svoje selo Zahać, dodala je, saznali su da su svi muškarci ubijeni, kao i njen muž, i to u kanalu gde se popravljaju vozila. Rekla je da su vojnici imali „ofarbana lica raznim bojama“ i da joj je bilo teško da ih razazna.

Podsetimo, u ponovljenom suđenju trenutno se desetorica optuženih terete da su, kao pripadnici 177. vojnoteritorijalnog odreda Peć, tokom aprila i maja 1999. u selima LJubenić, Ćuška, Pavljan i Zahać na Kosovu ubili 141 civila albanske nacionalnosti. Inače, Tužilaštvo za ratne zločine je krajem decembra 2015. podiglo jedinstvenu optužnicu protiv 12 optuženih – Toplice Miladinovića, Srećka Popovića, Milojka Nikolića, Siniše Mišića, Slaviše Kastratovića, Bobana Bogićevića, Dejana Bulatovića, Abdulaha Sokića, Vladana Krstovića, Lazara Pavlovića, Milana Ivanovića i Veljka Korićanina. Krivični postupak razdvojen je krajem januara 2016. u odnosu na Dejana Bulatovića zbog zdravstvenih razloga, dok je postupak obustavljen u odnosu na Milojka Nikolića jer je preminuo.